Thursday, October 28, 2010

SGP TRAINING WORKSHOP TAHUN 2010

SGP Training Workshop pada 25 – 26 Oktober 2010 bertempat di Shah’s Village Hotel, Petaling Jaya, Selangor dihadiri oleh wakil-wakil seluruh Malaysia mewakili semua penerima @ Grantee dana sumbangan GEF-SGP-UNDP di lokasi masing-masing.

Persatuan Sejahtera Kuantan (PSK) selaku ‘Grantee’ bagi projek ‘Kuantan River Care Campaign’ (KRCC) / Kempen Selamatkan/ Memelihara Sungai Kuantan untuk tempoh tahun 2010 hingga 2012 ikut serta diwakili oleh Cik Salawati bt Makhtar

Selain PSK, SUSDEN @ Pertubuhan Rangkaian Pembangunan Kesinambungan Malaysia yang beribu pejabat di Kuantan selaku ‘Grantee’ bagi Projek ‘Empowering Local Communities to Document their Knowledge and Actively Participate in the Current Management / Restoration Planning Process of Tasik Chini’ untuk tempoh tahun 2010 hingga 2012 telah diwakili oleh Pn Hjh Rohani Mohamed.

Tempoh dua hari 25 & 26 Oktober 2010 telah dimanfaatkan dalam penekanan peranan GEF-SGP-UNDP selaku penyumbang dana dan kesemua ‘Grantee’ yang menerima dana sumbangan mengikut projek yang dipersetujui secara dua hala melalui MOA yang telah ditandatangani oleh kedua-dua pihak terlibat.

Semua wakil ‘Grantee’ telah diperjelaskan tentang isi kandung MOA yang dipersetujui – kefahaman tentang frasa penting MOA, tanggungjawab ‘Grantee’ dan kesan kegagalan mematuhi MOA.

Semua peserta dipandu bagaimana untuk menyediakan pelaporan pelaksanaan (progress report) sepertimana garis panduan lampiran kepada MAO termasuk format & kandungan laporan kewangan.

SGP Training Workshop secara tidaklangsung telah membantu menemukan kesemua ‘Grantee’ yang meryertai yang tidak mungkin berlaku andainya program workshop tersebut tidak diadakan. Perkongsian pengalaman bersama akan banyak membantu penambahbaikan atas sebarang kekurangan / kelemahan pengurusan projek berkaitan.

Rakaman setinggi penghargaan dan terima kasih kepada penganjur serta diharapkan program seperti ini akan diteruskan lagi mengikut kesesuaian oleh pihak penganjur demi kemantapan semua ‘Grantee’.

Laporan oleh:
Bendahari PSK
28.10.2010.

No comments: