Friday, May 23, 2008

Aktiviti - Pemerhatian Sungai di Sg.Galing Besar

Setiap negeri diagihkan satu set perlatan untuk digunakan amali di lapangan pada 3 lokasi yang
ditetapkan:

Lokasi 1 ( hulu Sg Galing Besar - Perumahan RRM Semambu)
Lokasi 2 ( pertengahan Sg Galing Besar - Perindustrian Semambu)
Lokasi 3 ( dekat muara Sg. Galing Besar - Vistana Hotel Kuantan)

No comments: