Friday, May 23, 2008

Aktiviti Lapangan - Sg. Galing Besar, Kuantan, Pahang

Peserta-peserta Negeri Pahang diberikan taklimat / panduan cara menggunakan
peralatan yang dibekalkan oleh fasilitator Cik Shafinaz sebelum bergerak ke Lokasi 1 di Sg. Galing Besar, Kuantan, Pahang

No comments: